ЧЗВ

Аз съм регистриран в базата данни на Link2Trials. Задължен ли съм да участвам в изпитване?

Вие никога няма да бъдете задължен да участвате в изпитване. Вашата регистрация в базата данни на Link2Trials само показва, че може би се интересувате от участие в клинично изпитване. Когато видите клинично изпитване, публикувано на нашия уебсайт, което Ви интересува, или ако ние Ви препоръчаме подходящо изпитване, можете да разгледате информацията за изпитването на нашия уебсайт и да кандидатствате, ако искате.

Кандидатствал съм за няколко изпитвания, но никога не съм бил приет за което и да било от тях. Ще мога ли изобщо да участвам в изпитване?

Този проблем се случва предимно с хора, които имат заболяване или приемат медикамент и които кандидатстват за изпитвания, за които се търсят здрави доброволци. Дори и да се чувствате здрави, при някои клинични изпитвания не се приемат хора със заболявания или медикаменти, публикувани в техния профил.

Можете да кандидатствате за клинични изпитвания, които включват Вашето заболяване. Обикновено можете да кандидаствате също и за други изследвания, като например хранителни изследвания, психологически изследвания или изпитване на медицински изделия.

Важно е да отбележим, че всяко изследване се характеризира със собствени критерии за подбор и че Вашите лични данни ще трябва да бъдат разгледани за всяко изпитване, за което кандидатствате.

Трябва ли да обявявам заплащането, което съм получил за участие в проучване, за облагане с данък общ доход?

Заплащането, което може да получите, е брутна сума. С други думи, тя трябва да бъде обявена на Вашата данъчна служба. В зависимост от личното Ви положение и други източници на доходи, може да се наложи да платите подоходен данък за получената сума. Всички пътни разходи, които са били възстановени, не се смятат за доход и не трябва да се обявяват като такъв пред съответната данъчна служба.

Как се определя размерът на сумата, с която даден участник се компенсира за участието си в проучване?

Сумата зависи от продължителността на Вашия престой в изследователския център и количеството на направените оценки и свързаното с тях натоварване. Размерът на сумата по никакъв начин не съответства на размера на рискове, свързани с което и да е изпитване.

Има ли някакви рискове?

Участието в клинично изпитване никога не е безрисково. За повече информация, моля, отнесете се до страниците за информация относно безопасност и рискове.

Има ли застраховка, свързана със специфичното изпитване?

Изследвателският център винаги прави застраховка, свързана със специфичното изпитване, тъй като това се изисква по закон и се проверява от регулаторния орган и (или) от Комисията по медицинска етика. Информацията за застрахователната политика обикновено се включва в информационната брошура (формуляра за информирано съгласие), която получавате, преди да се съгласите да участвате в проучването. Ако имате някакви въпроси за застраховката относно Вашето конкретно проучване, моля, обърнете се с тези въпроси към Вашия изследовател.

Мога ли все още да се оттегля от проучването, ако си променя решението по средата?

Да, доброволците могат да се оттеглят от изпитването по всяко време независимо от причината. Ще получите заплащане за времето, през което сте участвали в проучването. Ако се налага да прекъснете поради непредвидени обстоятелства или поради странични реакции (по мнението на изследователя), точната сума ще се определи съвместно за всеки отделен случай.

Какви са критериите за включване и изключване?

Критериите за включване и изключване са медицински или социални стандарти, които определят дали даден човек е подходящ за участие в клинично изпитване (или други изследвания). Тези критерии се основават на фактори като възраст, пол, заболявания и предишни или текущи лечения. Критериите за включване и изключване служат за избиране на участници, които са подходящи за изпитванията, и  гарантират безопасността на участниците в изпитванията.

Какво представлява Комисията по медицинска етика?

Комисията по медицинска етика, наричана понякога Комисия по институционална етика или Институционален надзорен съвет, е независим орган, състоящ се от лекари, фармацевти и юристи. Комисията разглежда всички материали, свързани с проучването, преди и по време на изпитването. Комисията оценява научния дизайн на протокола, безопасността на участниците в изпитването и осъществимостта. Клиничните изследвания не могат да започнат без одобрението на Комисията по медицинска етика.

link2trials

© 2023 Link2Trials