Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Март 2021 г.

www.link2trials.bg

 

За нас

Link2Trials е администраторът на данни, който отговаря за обработката на личните Ви данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (наричан по-долу: ОРЗД).

Какви данни събираме и за какви цели?

Когато регистрирате профил, от Вас ще бъде поискано първо да въведете следните данни:

След като потвърдите имейл адреса си, ние ще поискаме да попълните следната информация на профила си:

Освен това е необходимо събирането на специални лични данни за изследователски цели, за да се прецени дали отговаряте на изискванията, приложими към съответното проучване, и дали впоследствие може да се проведе проучването с Вас. Данните, които могат да бъдат поискани за изследователски цели, включват лични данни, свързани с Вашия пол, възраст, етническа принадлежност, ниво на образование, употреба на лекарства, фертилитет, височина и тегло, консумация на алкохол, поведение при тютюнопушене и други медицински данни и/или данни за здравето.

Ако се регистрирате за конкретно проучване, част от горните данни, включително данните, свързани с Вашето здраве (специални лични данни), ще Ви бъдат поискани. В крайна сметка без тези специални данни ние няма да можем да проверим дали има съответствие между Вас и наличните проучвания. Видът и количеството на специалните лични данни могат да варират при всяко проучване, защото ние събираме само данните, които са необходими за конкретното проучване.

Ние ще поискаме Вашето съгласие

Ние можем да обработваме специалните Ви лични данни само ако дадете съгласието си за това. Ето защо когато Вие създавате Вашия профил, ние ще поискаме от Вас изричното Ви съгласие за обработването на (специалните) лични данни, които сте предоставили за горепосочените цели. Вие можете да оттеглите това съгласие по всяко време.

С кого споделяме личните Ви данни?

Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни, които ще поемат част от обработването от страна на Link2Trials. Така например ние използваме външна страна, за да предоставим специален хостинг за личните данни. Тази страна е сертифицирана да съхранява медицински данни. Тези страни са лица, обработващи данните, по смисъла на ОРЗД.

След като сте се регистрирали за конкретно проучване или конкретен проект, Вашите (специални) лични данни ще бъдат споделени с изследователски институти, които може да се свържат или да не се свържат с  Вас за участие в конкретното проучване или проект.

Ние проверяваме предварително дали тези институти са признати научноизследователски институти, които се подчиняват на националното законодателство и разпоредби. По принцип, личните Ви данни ще бъдат предавани само на изследователски институти в рамките на страната, на която сте жител.

При използване на нашия уебсайт се извършва и обмен на лични данни със социални мрежи като „Фейсбук“ с цел показване на подбрани за Вас и другите потребители реклами.

Защита на личните данни

Ние сме взели подходящи технически мерки за защита на личните данни срещу загуба или други форми на незаконно обработване. Тези мерки осигуряват ниво на сигурност, отговарящо на данните, които обработваме. Ние гарантираме използването на защитена/криптирана SSL връзка към профила. Освен това използваме двуфакторна автентификация и криптиране на Вашата парола.

Период на съхранение

Ние няма да съхраняваме Вашите данни повече от необходимото за целта, за която са получени.

Принципно личните Ви данни ще бъдат запазени до момента, в който Вие закриете профила си при нас. Когато закриете профила си, личните Ви данни ще бъдат заличени най-късно до 72 часа.

Ако сте се регистрирали за конкретно проучване и не сте си създали профил при нас, предоставените от Вас данни ще бъдат използвани за процеса на кандидатстване за това конкретно проучване. Вашите данни, свързани с конкретното проучване, ще бъдат заличени в рамките на 90 дни след края на проучването.

Ние ще поискаме от притежателите на неактивни профили да активират отново профила си чрез имейл. Личните данни в профили, които не са били активни повече от десет години, ще бъдат заличени след този период.

Горните срокове са приложими, при условие че за нас не съществуват допълнителни правни задължения за съхраняването на данните или за запазването на наличността им за по-продължителен период от време.

Права

Вие имате право да проверявате личните си данни и правото да ги коригирате. Ако искате да знаете кои от Вашите лични данни обработваме, можете да ни изпратите писмено искане за достъп на субекта на данните (DSAR). Ако данните Ви са неточни, непълни или нерелевантни, можете да ни помолите писмено за промяна или допълване на Вашите данни.

Ако сте ни дали съгласие за обработване на някои от Вашите данни, винаги имате право да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на това съгласие не накърнява законосъобразността на нашата обработка въз основа на съгласието Ви, което се е случило преди това оттегляне.

Вие имате също така право на изтриване на личните Ви данни, право да ограничите тяхното обработване и право да оспорите тяхното обработване. Освен това имате и правото да прехвърляте данните си или да ги направите преносими (така нареченото „право на преносимост на данните“). Можете да подадете и писмено искане за тази цел.

Под „писмено“ тук имаме предвид имейл. Можете да ни изпратите имейл с искането си на адрес: helpdesk@link2trials.com. Ние ще обработим искането Ви възможно най-скоро, но винаги в рамките на 4 седмици.

Имате също така право да се оплачете от начина, по който обработваме Вашите данни. Можете да изпратите такива оплаквания до Службата на комисаря по информационните въпроси на Обединеното кралство.

Промени

Ние си запазваме правото да правим промени в тази Декларация за поверителност. Тези изменения ще влязат в сила на обявената дата за влизането им в сила.

link2trials

© 2023 Link2Trials