Декларация за поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Април 2018
www.link2trials.bg

Link2Trials зачита поверителността на потребителите на уебсайта си. Ние обработваме лични данни само за целта, за която са предоставени, и в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения.

За нас

Link2Trials е администраторът на данни, който отговаря за обработката на личните Ви данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Нашите данни за контакт са:             
Link2Trials B.V.
Dutch Chamber of Commerce (KvK) (Холандска търговска камара): 32122355

Какви данните събираме?
Когато регистрирате профил, ще бъдете помолени да въведете данни.

  • Ще поискаме Вашето име, адрес, пощенски код и град, за да се свържем с Вас; например, за да си уговорим среща или да Ви изпратим информация.
  • Нуждаем се от телефонния Ви номер и за да се свържем с Вас и за да Ви изпратим напомнящо съобщение.
  • За да създадете профила си, ние ще поискаме Вашия имейл адрес. Тази информация също ни е необходима, за да се свържем с Вас по имейл, като например, за да Ви изпратим имейли за потвърждение и напомняне. Също така ние изпращаме имейли, за да Ви информираме за новите ни изпитвания.
  • Необходими са ни Вашия адрес, пощенски код и град, за да Ви показваме къде има местни изпитвания или проучвания в рамките на определен радиус.
  • Вашата часова зона и местоположение се обработват така, че да показват правилното време и език за Вас.
  • Вашият IP адрес се обработва с цел профилът Ви да бъде защитен.

Тези лични данни са необходими за предвиденото и действителното изпълнение на споразумението. Без тази информация няма да можем да сключим споразумение или да Ви използваме като участник в изпитване. Ще Ви помолим също за предварителното Ви съгласие за обработването на тези данни.

Изследователски цели: „специални лични данни“
За да видим дали отговаряте на изискванията за въпросното изпитване и дали можете да изпълните проучването, се изисква също и предоставяне на определена информация за изследователски цели. Тази информация включва лични данни като пол, възраст, етническа принадлежност, ниво на образование, употреба на лекарства, фертилитет, височина и тегло, консумация на алкохол, навици за пушене и други медицински данни и/или данни за здравето.

Голяма част от тази информация представлява „специални лични данни“ по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните. Тъй като тази информация е чувствителна, ние се отнасяме с нея внимателно. Тези данни ще бъдат обработени само с Вашето изрично съгласие.

С кого споделяме личните Ви данни?
Вашите лични данни могат да бъдат предоставени на трети страни, които ще поемат част от обработката в полза на Link2Trials. Така например ние използваме външна страна, за да предоставим специален хостинг за личните данни. Тази страна е сертифицирана да съхранява медицински данни и е лице, обработващо данните, по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните.

След като сте се записали в конкретно проучване или проект, личните Ви данни ще бъдат споделени с изследователски институции, които е възможно да се свържат или да не се свържат с Вас с цел участие в изпитвания или проучвания.

Ние проверяваме предварително дали тези организации са признати и следователно спазващи националните закони и разпоредби. Тези страни ще имат достъп до личните данни от техните проучвания. По принцип, личните Ви данни ще бъдат предавани само на изследователски институции в страната, в която живеете.

Защита на личните Ви данни
Ние сме взели подходящи технически мерки за защита на личните данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Тези мерки осигуряват ниво на сигурност, отговарящо на данните, които обработваме. Ние гарантираме използването на защитена/криптирана SSL връзка към профила. Освен това използваме двуфакторна автентификация и криптиране на Вашата парола.

Бисквитки
Бисквитките се използват, за да се гарантира, че този уебсайт работи възможно най-добре, и за да може съдържанието на рекламите да се приспособява към Вашите предпочитания.

Бисквитката е малък файл, който се изпраща от нашия уебсайт и се поставя на периферни устройства от Вашия браузър. Съхранената в бисквитката информация може да се върне на нашия уебсайт, когато Вие посетите отново уебсайта

Рекламни бисквитки
За да могат рекламите да станат достъпни, чрез този уебсайт се поставят бисквитки във Facebook (потребителска аудитория във Facebook, Facebook импресии и Facebook пиксел). Тези бисквитки гарантират, наред с други неща, показването на реклами, които са по-подходящи за Вас. Повече информация за бисквитките във Facebook можете да намерите на адрес: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Аналитични бисквитки
Ние използваме аналитични бисквитки, за да научим как посетителите използват този уебсайт и за да можем да оптимизираме използването му. За тази цел през този уебсайт се поставят бисквитки от Google Analytics. Повече информация за правилата на Google Analytics можете да намерите на адрес: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Социални медии
Ние искаме да направим възможно най-лесно споделянето на съдържанието на нашия уебсайт чрез социални медии. Поради тази причина предоставяме няколко бутона на социални медии. За да направим възможно споделянето на информация чрез тези канали на социалните медии, сме поставили бисквитката на AddThis. Повече информация за политиката за поверителност на AddThis можете да намерите на адрес: [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

За да направим възможно споделянето на информация чрез Facebook, сме поставили и няколко бисквитки на Facebook, включително Facebook Connect, Facebook Social Plugin и Facebook Social Graph.

Линкове
Този уебсайт съдържа линкове и бутони на социални медии към външни уебсайтове. Когато кликнете върху линк или бутон на социална медия, ще бъдете прехвърлени в уебсайт извън този уебсайт. Тези външни уебсайтове могат да използват бисквитки. Моля, вижте бисквитката или декларацията за поверителност на въпросния уебсайт.

Период на съхранение
Ние няма да съхраняваме данните Ви повече от необходимото за целта, за която са получени.

Принципно личните Ви данни ще бъдат съхранявани до момента, в който закриете профила си при нас. Когато закриете профила си, личните Ви данни ще бъдат изтрити най-късно до 72 часа.

Ние изискваме неактивните профили да активират отново профила си чрез имейл. Личните данни в профили, които са били неактивни повече от 10 години, ще бъдат изтрити след този период.

Горните срокове се прилагат, освен ако не съществуват допълнителни правни задължения за съхраняване на данните или за съхраняването им за по-продължителен период, които ни налагат да го правим.

Права
Вие имате право да проверявате личните си данни и правото да ги коригирате. Ако искате да знаете кои от Вашите лични данни обработваме, можете да ни изпратите писмено искане за достъп на субекта на данните (DSAR). Ако данните Ви са неточни, непълни или нерелевантни, можете да ни помолите писмено за промяна или допълване на Вашите данни.

Ако сте ни дали съгласието си за обработване на някои от Вашите данни, винаги имате право да оттеглите това съгласие. Оттеглянето на това съгласие не накърнява законосъобразността на нашата обработка въз основа на съгласието Ви, което се е случило преди това оттегляне.

Също така имате право да изтриете личните си данни, правото да ограничите тяхната обработка и правото да оспорвате тяхната обработка. Освен това имате и правото да прехвърляте данните си или да ги направите преносими (така нареченото „право на преносимост на данните“). Можете да подадете и писмено искане за тази цел.

Под „писмено“ тук имаме предвид имейл. Можете да ни изпратите имейл с искането си на адрес: helpdesk@link2trials.com. Ние ще обработим искането Ви в рамките на четири седмици.

Имате също така право да се оплачете от начина, по който обработваме Вашите данни. Можете да изпратите такива оплаквания до Комисията за защита на личните данни.

Промени
Ние си запазваме правото да правим промени в тази декларация за поверителност. Тези изменения ще влязат в сила на обявената дата за влизането им в сила.