Участник

Участници в изпитването, хора, участници и доброволци са синоними за хора, които доброволно се кандидатират за участие в клинични изпитвания (и понякога пренебрежително се наричат „морски свинчета“). Клиничните изпитвания могат да включват различни изследвания като лекарствени, медицински, психологически и хранителни проучвания. Могат да бъдат необходими участници за изпитване и на (медицинско) оборудване. Крайната цел е: с помощта на участниците в изпитването да се разработят (по-добри) лекарства или да се намерят по-добри идеи за подобряване на продуктите или процесите.

Как мога да участвам в клинично изпитване?

Когато се регистрирате за участие в нашия сайт, можете да кандидатствате за всички проучвания, които намирате за интересни и които отговарят на специфичните Ви особености.

Когато се регистрирате за конкретно проучване, ние ще разгледаме Вашия профил, за да потвърдим, че отговаряте на първоначалните изисквания. Моля, имайте предвид, че не винаги можем да включим всички изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да участвате в проучването от нашия уебсайт. Следователно е възможно в резултат на първоначалната ни проверка да дойдем до заключение, че не сте подходящ за участие в дадено изследване, дори и да отговаряте на всички дадени в нашия сайт критерии.

Когато сте регистрирани за проучването или ако изследователят би желал да участвате, той ще Ви покани за първоначално интервю. По време на това интервю изследователят подробно ще Ви информира за проучването и ще отговори на Вашите въпроси по най-добрия възможен начин. Двамата заедно ще решите дали проучването е подходящо за Вас. Ако проучването изглежда напълно подходящо и Вие все още се интересувате от участие в него, следващата стъпка е да  потвърдите съгласието си в писмена форма. С това проучването може да започне. Изискванията на проучването зависят от описанието в протокола на проучването.

Какво се очаква да правя по време на проучването?

По време на Вашето участие в проучването от Вас се очаква да следвате протокола на проучването и това, което лекарят или изследователят искат от Вас във връзка с протокола или Вашата безопасност. Протоколът на проучването съдържа информация за това колко често трябва да посещавате медицинския център за изследване, колко често трябва да вземате медикамента си и какви оценявания трябва да бъдат направени в медицинския център. Протоколът, и по-специално графикът на оценяванията, са предназначени да пазят Вашето здраве. Лекарството или продуктът, който се изпитва, трябва да се използват съгласно предписанието на лекаря или изследователя.

Ще получавам ли заплащане?

За участие като здрав доброволец? Възможно е да получавате заплащане за Вашето участие. Нивото на заплащане зависи от вида на проучването и свързаното с него натоварване. Така например заплащането ще бъде по-високо, ако се изисква престой в медицински център в продължение на няколко нощи или ако се налага да давате често кръвни проби. 

За участие като пациент? Ако не сте здрав доброволец (пациент) и участвате в проучване, Вие законно нямате разрешение да получавате заплащане за Вашето участие. Може да бъдете разглеждан като пациент дори и ако се чувствате здрав. Пациенти са също доброволци с високо рискови фактори като сърдечни/съдови заболявания или твърде високо ниво на холестерол. Има възможност да получавате заплащане за разходите, които сте направили.

Кой определя заплащането?

Link2Trials не определя заплащането (за разходи) на разположение за проучванията. Заплащането се определя от изследователя, който ръководи проучването. Това може да е фармацевтична компания, университет или друг вид изследователски център.

Процедура за получаване на информирано съгласие

Най-важното, което трябва да знаете, е, че трябва да бъдете напълно информиран от изследователя както писмено, така и устно по начин, който Ви позволява ясно да разберете подробностите по отношение на проучването и това, което се очаква от Вас по време на проучването. След като Ви бъде дадено достатъчно време, от Вас ще  бъде поискано да потвърдите писмено, че напълно разбирате проучването, включително изискванията и рисковете. Изследователят трябва да присъства, когато подписвате формуляра за съгласие, и да го подпише веднага след Вас.

Вие можете във всеки един момент да се оттеглите от проучването, за което сте се регистрирали, или от проучване, в което вече участвате, както и да прекратите Вашата регистрация в Link2Trials, без това да има каквито и да било последствия.Вашето писмено разрешение се дава напълно доброволно. Можете да се оттеглите от проучването по всяко време без обяснения или последствия за по-нататъшното Ви лечение. 

Всяко проучване има критерии за включване и изключване. Тези критерии определят дали можете или не можете да участвате в дадено проучване. Ако критериите за включване и изключване съответстват на Вашия профил, Вие вероятно сте кандидат за участие в дадено проучване. Link2Trials не участва в споразуменията, сключвани между доброволеца и изследователя и/или Възложителя на изследването.

Link2Trials предлага изследвания, в които можете да участвате, и информира изследователя/възложителя къде могат да се намерят възможни кандидати. Изследователят/Възложителят заплащат на Link2Trials такса за разходите, направени от Link2Trials. Изследователят/Възложителят ще се свържат с Вас и ще организират всичко необходимо за Вас, както и ще решат дали можете да участвате в дадено проучване. Link2Trials не се намесва в този процес.

link2trials

© 2023 Link2Trials