Ucastie

Защо да участвам?

Клиничните изпитвания предоставят информация относно нови или съществуващи лечения и тяхното влияние върху нашето здраве. Тази информация може да доведе до разработването на по-безопасни и по-ефективни лечения.

Всички методи и медикаменти, които използваме днес, са на наше разположение благодарение на хора, които са участвали в клинични изпитвания. Без доброволци, нямаше да има толкова много ефективни лечения, нито такива задълбочени знания, каквито имаме днес.

Все още има болести, които не могат да бъдат лекувани, или не в оптимална степен, и може би Вие ще можете да помогнете в тяхното изследване като доброволец!

Мога ли да участвам?

Участниците в изследването могат да бъдат разделени на две групи:

1.    Здрави доброволци:

Здравите доброволци като цяло са хора, които не са диагностицирани с конкретно заболяване и не използват никакви медикаменти. Понякога са разрешени някои болести и медикаменти (като например сенна хрема или контрацептиви), но това зависи от протокола на проучването.

2.    Пациенти:

Пациентите са всички онези, които са били диагностицирани с конкретно заболяване и/или използват медикаменти. Понякога хората с рискови фактори (като високи нива на холестерола) също се считат за пациенти.

Здрави доброволци могат да участват във фаза I изпитвания, а пациенти могат да участват във фаза II, III и IV изпитвания.

Фази на изпитванията

Изследванията върху новите методи за лечение винаги се извършват на четири етапа (фази):

Фаза I: Изследвания със здрави доброволци

Фаза II: Изследвания с пациенти (малка група)

Фаза III: Лечение на пациенти (голяма група)

Фаза IV: Изследвания с лекарства, които вече са пуснати на пазара

Вие можете да участвате във фаза I изпитване:

– ако сте физически и психически здрав
– ако не използвате медикамент или можете лесно да го спрете, без това да Ви създаде проблеми
– ако не сте (и никога не сте били) пристрастени към алкохола или наркотиците
– ако нямате алергия към лекарство

Във фаза I изпитвания понякога се включват пациенти вместо здрави доброволци, ако става въпрос за ново лекарство срещу рак или лекарство, което се очаква да има повече странични ефекти. Пример за това е нова химиотерапия при рак на белия дроб. В тези случаи фаза I и фаза II изпитвания могат да се комбинират.

Освен посочените по-горе критерии, обикновено има и изисквания, свързани със специфичното изпитване. Например:

– пол 
– възраст 
– съотношение между височина и тегло 
– поведение при пушене

Можете да участвате във фаза II, III или IV изпитване, ако имате конкретна болест или рисков фактор, който новата терапия е предназначена да лекува. Обикновено е разрешено използването на друг медикамент по време на тези изпитвания. Другите критерии, изброени по-горе за фаза I изпитвания, се прилагат и за фаза II, III и IV изпитвания.

Кликнете тук за повече информация за различните фази на клиничните изпитвания.

Какви са ползите?

Участието в изпитване може да е свързано с няколко ползи. Клиничните изпитвания се проектират внимателно и се изпълняват с голямо внимание по отношение на подробностите от експертен персонал и са добър начин:

– да участвате активно в грижата за Вашето здраве
– да получите достъп до нови методи на лечение, преди те да станат достъпни за широката аудитория
– да получите най-добрата медицинска помощ в най-известните медицински заведения по време на изпитването 
– да помогнете на други хора, като участвате в медицинско изпитване

– да спечелите пари, тъй като участието на здравите доброволци понякога се заплаща.

link2trials

© 2023 Link2Trials